Abonament Nju Mobile – szczegóły oferty postpaid

Minęło pierwsze WOW – więc czas na trochę szczegółów z cennika i regulaminu oferty abonamentowej Nju Mobile. W regulaminie czytamy: „Aby skorzystać z Promocji, wystarczy podpisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony w ramach oferty „nju z rachunkiem” i wybrać Plan Taryfowy nju buzz

W ramach oferty wybieramy e-fakturę – jeżeli tego nie zrobimy zapłacimy 200 zł aktywacji, czy jest to problem? Nie. z e-faktury nie możemy również zrezygnować przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy, bo zostaniem naliczone opłata aktywacyjna j/w.

Abonament Nju Mobile

Abonament Nju Mobile

Nielimitowane rozmowy, smsy/mmsy i internet:

 • za rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczane są opłaty zgodne z Cennikiem usług nju mobile do wysokości 29 zł. Po przekroczeniu 29 zł („Limit głosowy”), opłata nie jest naliczana, a rozmowy są nielimitowane.”
 • „za SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych, w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem usług nju mobile do wysokości 9 zł. Po przekroczeniu 9 zł („Limit SMS/ MMS”), opłata nie jest naliczana, a SMS-y i MMS-y są nielimitowane.”
 • za korzystanie z przesyłu danych, w każdym cyklu rozliczeniowym, naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem usług nju mobile do wysokości 19 zł („Limit danych”). Po przekroczeniu 19 zł opłata za transfer danych nie jest naliczana.

W przypadku internetu obowiązują następujące ograniczenia:

 • Po przekroczeniu 1 GB prędkość transferu danych jest ograniczana do 16 kb/s.
 • Niewykorzystane środki z limitu przesyłu danych nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy
 • Abonent nie może zrezygnować oraz nie może modyfikować przyznanego limitu danych.
 • W ramach przyznanego limitu naliczanie ilości przesyłu danych następuje co 100kB, dane wysyłane i odbierane rozliczane są łącznie.

I następny ważny element: „Poszczególne limity: Limit głosowy, Limit SMS/MMS i Limit danych naliczane są niezależnie od siebie.”

A to znaczy, że nie dzwoniąc(wiele) można mieć SMS/MMS no limit za 9 zł.

BARDZO WAŻNE: minimalna kwota miesięczna to 9 zł – niezależnie od tego czy ją wykorzystamy czy nie – zostanie naliczona. Ale nie jako kwota dodatkowa:

 • „W przypadku, gdy Abonent nie wykona połączeń opisanych punktach 3, 4, 5 oraz 6 łącznie na kwotę 9 zł zostanie mu doliczona do rachunku telefonicznego kwota (na rachunku telefonicznym Abonenta prezentowana jako „Dociążenie”) w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 9 zł, a kwotą naliczoną za wykonane połączenia, SMS-y/MMS-y i transfer danych (łącznie).

Dostępne limity sprawdzamy przez wysłanie smsa:

 • SMS-a pod numer 358, w treści SMS-a wpisując komendę ILE
 • sms jest płatny wg cennika

W ramach oferty możemy korzystać z promocji Skarbonka, a w przypadku nie opłacenia rachunku – możemy odblokować numer przez doładowanie konta:

 • poprzez bankomat,
 • za pomocą strony internetowej www.doladowania.njumobile.pl,
 • za pomocą bankowości elektronicznej,
 • poprzez doładowanie kartą zdrapką o dowolnym nominale.

 OGRANICZENIA:

 • Abonent zobowiązuje się nie generować sztucznego ruchu telekomunikacyjnego,
 • nie używać karty SIM w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych, tzw. rozwiązań „call center”,
 • nie używać karty SIM w systemach i urządzeniach służących do zautomatyzowanego przesyłania danych pomiarowych lub zdalnego sterowania, w tym w systemach monitoringu osób, budynków,pojazdów (tzw. rozwiązania telemetryczne) lub do generowania ruchu maszynowego
 • PTK Centertel zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Abonentem w przypadkach opisanych powyżej oraz:
   gdy liczba wysyłanych SMS-ów w jednym okresie rozliczeniowym przekroczy 10
   000 SMS-ów; gdy do PTK Centertel wpłyną skargi innych Abonentów w związku z otrzymywaniem SMS-ów SPAM-ów z numeru Abonenta
Mamy jeszcze ograniczenie odnośnie smsów Premium:
 • Abonent korzystając z Promocji ma przyznany miesięczny limit na połączenia Premium Rate w wysokości 60 zł. Istnieje możliwość zmiany wysokości przyznanego limitu poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do nju moje konto na stronie www.njumobile.pl/mojekonto
ale to już dla bezpieczeństwa naszej kieszeni.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Pocket