Nowy Bezpieczny Telefon – ubezpieczamy telefon

Wśród wielu usług dodatkowych w abonamencie możemy skorzystać również z ubezpieczenia telefonu. Może nie mieć to znaczenia w przypadku relatywnie tanich telefonów, ale na pewno ma jeżeli chodzi o topowe smartfony, których cena rynkowa zaczyna się powyżej 2 000 zł. Warto również wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie obejmuje kradzież, a tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Operator razem z ubezpieczycielem, którym w tym wypadku jest PZU S.A. przygotowali trzy warianty usługi obejmujące różne zakresy ubezpieczenia. A są to:

Nowy Bezpieczny Telefon Standard

Nowy Bezpieczny Telefon Komfort

Nowy Bezpieczny Telefon Premium

7,99 zł

14,99 zł

18,99 zł

Kradzież z włamaniem, zuchwała lub rabunek

Kradzież kieszonkowa

Zalanie

Dewastacja lub uszkodzenie mechaniczne

Nieautoryzowane połączenia do 4000 zł

Dwie szkody w ciągu 12 miesięcy

Udział własny 49 zł

W tabelce wymienione zostały również: abonament usługi i zdarzenia objęte ubezpieczeniem. Warianty są trzy: za 8, za 15 i za 19 zł. W każdym wypadku po uznaniu szkody należy wnieść wkład własny w wysokości 49zł. Telefon kupujemy najczęściej na 24 miesiące, w takim wypadku:

  • Nowy Bezpieczny Telefon Standard za 7,99 zł/m-c kosztuje nas 191,76 zł
  • Nowy Bezpieczny Telefon Komfort za 14,99 zł/ m-c kosztuje nas 359,76 zł
  • Nowy Bezpieczny Telefon Premium za 18,99 zł/m-c kosztuje nas 455,76 zł.

Teraz musimy wziąć pod uwagę cenę naszego sprzętu i podjąć decyzję czy część jego ceny warto przeznaczyć na ubezpieczenie. Szczególnie w przypadku zdarzeń takich jak kradzież, zalanie, zniszczenie. Ktoś kto „pożyczył” nasz telefon może chcieć również podzwonić, co też objęte jest ubezpieczeniem do 4000 zł w pierwszych 12 godzinach po zdarzeniu.

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia kluczowe są wykluczenia ochrony:

1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, aktów terroryzmu, sabotażu, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę;
2) powstałe wskutek trzęsienia ziemi.
2. PZU SA nie odpowiada także za szkody:
1) powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub użytkownika telefonu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
2) powstałe z winy umyślnej osoby, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) polegające na utracie dodatkowych akcesoriów:
zestawu samochodowego, pokrowców, zestawu słuchawkowego, modemu, anteny, dodatkowej karty pamięci, kabli lub baterii, innych niż oryginalne;
4) polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu samej ładowarki, baterii lub karty pamięci bez jednoczesnej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia aparatu telefonicznego;
5) spowodowane działaniem energii jądrowej lub skażeniem radioaktywnym;
6) stanowiące utracone korzyści, w szczególności utracony zysk lub dochód;
7) stanowiące straty pośrednie powstałe wskutek braku możliwości użytkowania telefonu.

Jest to tylko cześć listy wykluczeń – całość znajdziecie w regulaminie.

Umowę ubezpieczenia zawieramy przy zakupie telefonu (nowej umowy lub przedłużenia) w ofercie abonamentowej lub Mix. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych. Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniem zgłaszamy na infolinii PZU 501 030 030. Obok usługi Nowy Bezpieczny Telefon w ofercie znajduje się również usługa Bezpieczny Laptop. Dajcie znać czy chcecie ją poznać w kolejny wpisie.

Opłata za ubezpieczenie doliczana jest do rachunku, więc nie dostajemy żadnych innych formularzy wpłat. Teraz decyzja czy warto przeznaczyć 360 zł lub 450 zł w ciągu dwóch lat na ochronę telefonu wartego przykładowo 2000 zł należy do was.

J.A.S. 2012

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Pocket