Rejestracja kart SIM do 2 lutego 2017

Tzw. ustawa antyterrorystyczna wymusiła rejestrację każdej karty Prepaid, co jest raczej utrudnieniem, niż jakąkolwiek prewencją. Numer należy zarejestrować do 2 lutego 2017, lub nie będziemy mogli z niego korzystać.