Paypal wprowadza opłatę za brak aktywności na koncie.

Konto PayPal założyłem w 2008 roku, zapewne aby dokonać jakichś opłat lub subskrypcji i od tamtego czasu używałem okazjonalnie. Teraz muszę je zlikwidować, bo za brak aktywności będzie opłata i to nie mała.

Zgodnie z nowym regulaminem wchodzącym w życie od grudnia 2020 r. konto PayPal przestaje być darmowe dla korzystających okazjonalnie. A korzystający okazjonalnie zdefiniowani są jako nie wykonujący operacji przez 12 kolejnych miesięcy. Opłata w tym wypadku miałaby wynieść 50 zł lub jeżeli nie ma takiej kwoty, wszystkie dostępne środki. I nie wiemy czy pobranie niższej niż 50 zł kwoty załatwia sprawę, czy może reszta pobrana zostanie kiedy środki będą dostępne.

PayPal nie jest niezbędny, biorąc pod uwagę rozwój usług finansowych i firm jak REVOLUT. Ten ostatni zaproponował niedawno obsługę subskrypcji.

Zlikwidowanie konta PayPal powinno być proste, pod warunkiem że nie posiadamy środków na koncie. Jeżeli posiadamy środki i spróbujemy zamknąć konto, dostaniemy błąd i pełne o kontakt z biurem obsługi. Taka sytuacja powtarzała się dopóki nie wyzerowałem konta. Kiedy saldo wynosiło zero konto mogło zostać zamknięte bez zbędnych przeszkód.

Nie wiem czemu miałby służyć wprowadzenie takiej opłaty, chyba że biznes robi się niekorzystny. Co prawda brak aktywności przez 12 kolejnych miesięcy nastąpi chyba tylko w przypadku całkowitego porzucenia konta. Ale jeżeli nie zamierzacie korzyść z usług PayPal warto zamknąć konto, aby nie mieć niemiłych niespodzianek.

Udostępnij!