Orange Free Net – jeden pakiet danych

Orange Free Net to nowy plan taryfowy umożliwiający wykorzystanie zawartego w nim pakietu internetowego na wszystkie plany taryfowe, które mamy na jednym koncie. Zawarcie umowy przez stronę internetową Orange daje nam więcej korzyści.