LG Swift L9 z bonem BP 100zł

Do wyczerpania zapasów: smartfonów lub bonów – za zakup przez  otrzymamy bon BP o wartości 100 zł. Warunek zakup smartfonu LG Swift L9 w dowolnej ofercie. Oferta dotyczy podpisania nowej lub przedłużenia istniejącej umowy.