Poznajemy sposoby komunikacji

Człowiek jest stadną istotą i tym samym komunikacja to naturalne postępowanie w naszym gatunku. Nie zaskakuje więc fakt, że uczymy się jej już od pierwszych dni życia. Jest to zestaw różnych działań, które doskonalimy przez całe życie. Nie zaskakuje zatem fakt, że jest to szalenie istoty element naszej egzystencji i tym samym poświęca mu się sporo czasu. Warto mieć świadomość tego, że to nie tylko moda i chwilowe zainteresowanie. Komunikacja to w końcu jeden z filarów skutecznego egzystowania w społeczeństwie. Stąd też opanowanie tych technik jest w stanie przyczynić się do realizacji newralgicznych dla nas celów.

W dalszej części tekstu pochylimy się nad typami komunikacji. Tym samym nie przypadkowo dowiemy się co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna? Nie pozostaje więc nic innego jak tylko zachęcić do dalszej lektury.

Werbalne sposoby komunikacji

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że to mowa jest podstawowym sposobem komunikowania się z innymi ludźmi. Dotyczy to nie tylko codziennego życia, ale też spotkań w szkole czy pracy. Bardzo istotne jest tutaj to, że do efektywnego komunikowania się potrzebne są dwie strony. Stąd też mamy tu do czynienia z nadawcą i odbiorcą, czyli najprościej rzecz ujmując, występują tu mówiący i słuchacz. Mowa to w zasadzie swoisty kod, który odbiorca powinien potrafić rozszyfrować. Stąd też do sprawnej komunikacji werbalnej nie wystarcz tylko umiejętność mówienia i słuchania. Kluczowym elementem tego rodzaju praktyk jest zdolność odczuwania i rozumienia przekazu. Werbalny sposób komunikowania się jest efektywna tylko i wyłącznie wtedy, gdy przekaz jest zrozumiany i odebrany zgodnie z intencjami nadawcy.

Niewerbalna komunikacja

Porozumiewamy się nie tylko poprzez mowę, ale też i za sprawą najróżniejszych gestów, mimiki, ruchów ciała, ubioru i tym podobnych aspektów. Jest więc to naprawdę szeroka gama działań, które pozwalają wyrazić w mniej oczywisty sposób określone kwestie. Ze sprawą swojego postępowania, emocji, mimiki lub zachowania zdradzamy jakie uczucia nami kierują. Tym samym baczny obserwator dostrzeże czy jesteśmy źli, radośni, zawstydzeni, przestraszeni zniecierpliwieni i tym podobne.

Podsumowanie

Zdając sobie sprawę co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna, możemy trafnie odczytań intencje danej osoby. Z kolei złe odszyfrowanie tego typu zachowań może prowadzić do nieporozumień, chaosu i tak dalej. Bardzo ważna jest zatem umiejętność odczytywania obu tych sposobów komunikacji. Warto więc opanować oba te warianty komunikacji, bo znacznie usprawnimy swoje relacje międzyludzkie.