Jak można ubiegać się o dofinansowanie szkoleń pracowników?

Prowadzenie firmy opiera się na stałym rozwoju wszelkich posiadanych przez nią zasobów. Tylko poprzez tego typu praktyki można zachować konkurencyjność na rynku. Nie powinno zatem zaskakiwać, że rozmaite instytucje pomagają firmom w rozwoju. Ciekawym tego przykładem jest możliwość pozyskania środków na podnoszenie kwalifikacji u swoich i pracowników. Warto zatem przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, a z pewnością niejeden pracodawca coś na tym zyska.

Rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych jest szalenie istotny. Nie powinno to jakoś specjalnie zaskakiwać, gdyż konkurencyjność firmy musi być na odpowiednim poziomie. Za sprawą szkoleń pracowników jesteśmy w stanie dotrzymać kroku branży. Do tego nasi pracownicy są doceniani, czują się spełnieni i mają możliwość podnoszenia kwalifikacji. Jednym słowem same korzyści, lecz nie zawsze stać przedsiębiorcę na inwestycje w tego typu szkolenie. Na całe szczęście możliwe jest dofinansowanie do szkolenia pracownika i to tym działaniom poświęcimy dalszą część tego tekstu.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Wspomniana przed momentem instytucja tj. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia na szkolenia pracowników. Celem tego organu jest to, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zwiększali swoje umiejętności na rynku pracy. Za sprawą szkoleń, które temu służą, podnosi się bowiem konkurencyjność firm. Środki w ramach KFS pochodzą z Funduszu Pracy, a samo wsparcie jest udzielane pracodawcom w ramach bezzwrotnej pomocy. Zazwyczaj środki te udziela właściwy dla siedziby firmy Powiatowy Urząd Pracy.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do szkolenia pracownika?

Chcąc pozyskać pieniądze w ramach wspomnianego wsparcia, nie ma znaczenia wielkość jednostki organizacyjnej. Co więcej, nie musi ona nawet dysponować osobowością prawną. Do tego o granty mogą ubiegać się też osoby fizyczne pod warunkiem, że zatrudniają oni minimum jednego pracownika. Podczas rozpatrywania wniosków żadnej roli nie odgrywa forma zatrudnienia, ani też wymiar czasu pracy.

W jaki sposób można rozdysponować otrzymane wsparcie?

Korzystając ze wsparcia KFS mamy możliwość wykorzystania go na każdy rodzaj kształcenia ustawicznego. Warunkiem jest tutaj to, aby każdorazowo przyczyniało się ono do wzrostu kompetencji pracownika je jego rozwoju. Tym szkolenia to w zasadzie sprawa drugorzędna, a zatem to być kursy indywidualne, grupowe, otwarte, zamknięte czy też doradztwo.

Już od kilku lat możemy korzystać ze wsparcia KFS i z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie nim wzrasta. Trudno się temu dziwić, gdyż jest to atrakcyjna forma pomocy. Co więcej, zyskują tu nie tylko przedsiębiorcy, ale i pracownicy, podnosząc swoje kompetencje. Nic tak nie wpływa korzystnie na rozwój firmy, jak wykwalifikowani pracownicy, bo wpływa to jednoznacznie na jakość usług firmy.