Poznaj skuteczne techniki negocjacji!

Prowadząc biznes, trzeba się liczyć z tym, że może dojść do konfliktu interesów. Chcąc sprawić, aby dwie zainteresowane strony doszły do porozumienia, trzeba nabyć umiejętność prowadzenia negocjacji. To właśnie one są bowiem wielokrotnie kluczem do sukcesu. Jednocześnie błędną tezą jest ta sugerująca, jakoby negocjacje prowadzone były jedynie na wyższych szczeblach.

Warto zatem wiedzieć, jakie są przykłady negocjacji biznesowych, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie nie tylko odnieść wymierne korzyści finansowe, ale też zbudować swoją pozycję jako osoba efektywnie zarządzającą firmą bądź jakimś projektem. Dlatego też w dalszej części tekstu przedstawimy techniki, które pozwolą osiągnąć zamierzony rezultat.

Przykłady negocjacji biznesowych

Metod umożliwiających efektywnie przeprowadzić negocjacje jest sporo. Nie jest wcale rzadką sytuacją fakt wykorzystanie nawet i kilkunastu odmiennych technik negocjacyjnych. Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych działań używanych w negocjacjach:

  • bezinteresowny kelner to technika polegająca na tym, że w zasadzie już na początku pertraktacji sugerujemy, iż dany produkt/usługa są drogie i mają jakieś wady. Wobec tego warto skupić się na czymś innym. Podejście to pozwala zdobyć zaufanie kontrahenta.
  • dobry i zły glina to znana wszystkich technika polegająca na podziale ról na twardego i nieustępliwego negocjatora. Potem ma miejsce zamiana ról na o wiele milszego i skłonnego do ustępstw partnera. W ten sposób zyskujemy często przewagę, Druga strona niejako dziękuje nam za zmianę podejścia, ustępując z cennych dla nas kwestii.
  • drzwi w twarz jest to działanie polegające na przekazanie już na wstępie horrendalnie przesadzonej oferty. Z oczywistych względów jest ona nie do zaakceptowania. My dopiero z czasem i powoli schodzimy z przedstawionej oferty. Tym samym kontrahent myśli, że to jemu udaje się zbić cenę.
  • milczenie to bardzo skuteczne technika polegająca na braku jakiejkolwiek reakcji. Należy ją zastosować, kiedy widzimy, że drugiej stronie zleży na powodzeniu negocjacji, lecz niechętnie godzą się na ustępstwa. Stąd też krepujący i zbijająca z tropu brak reakcji z naszej strony może być skuteczny.
  •  zdechła ryba to fortel polegający na wysunięciu oczekiwań rzeczywiście zbędnych z naszej strony. Jednocześnie są one niewygodne dla oponenta. Podczas negocjacji jesteśmy skłonni się z nich wycofać w zamian za określone ustępstwa.

Słowem podsumowania

Nie wszyscy urodziliśmy się negocjatorami, lecz warto pamiętać, że jest to umiejętność do opanowania. Pragnąc stać się wytrawnym negocjatorem, musimy opanować sztukę słuchania i odpowiedniego reagowania na poczynania oponenta. W ten sposób konstatujemy argumenty, jakie skłonią drugą stronę do naszych racji. Tym samym uda nam się osiągnąć sukces w działaniu.