Migracja do nowych planów Smart

Podobnie jak w poprzednich planach taryfowych – jest możliwa migracja do nowych planów Smart.  Zasada pozostaje niezmieniona – kwota abonamentu/mix musi być wyższa niż obecnie. Za migrację nie są pobierane opłaty. Jeżeli mamy ofertę abonamentową migrować możemy do ofert abonamentowych, jeżeli ofertę mix do ofert abonamentowych lub mix. Po zmianie na plan Smart nie ma […]