Rozmowy bez limitu z numerem w dowolnej sieci w abonamentach Orange

Orange wprowadza rozmowy bez limitu z numerem w dowolnej sieci w abonamentach Smart Plan Halo (bez 29,90zł), Smart Plan Multi oraz Delfin 2, Pelikan 2 i Pantera 2. Wybrany numer kosztuje miesięcznie 9 zł, kwota ta jest doliczana do faktury, a rozmawiać możemy bez limitów z dowolnym numerem.

Usługa Rozmowy bez limitu z numerem w dowolnej sieci  daje możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń z wybranym numerem z dowolnej sieci – nazwa usługi dokładnie oddaje jej przeznaczenie. Usługa działa przed środkami z abonamentu, więc nie pomniejsza pakietu minut dostępnego w ramach abonamentu.

Koszt miesięczny usługi to 9 zł brutto – opłata doliczana jest do faktury. Usługę uruchomimy wyłącznie w abonamentach, nie jest dostępna w taryfach mix.

Aby aktywować usługę należy wysłać SMS o treści AKT NR1 wybrany_numer_telefonu pod numer 531. Aktywacja nastąpi w ciągu 24 godzin od zlecenia – w niepełnym okresie rozliczeniowym abonament za usługę zostanie naliczony proporcjonalnie do okresu przez jaki będzie aktywna.

Wybrany numer można zmienić – zmiana może być dokonana tylko raz w okresie rozliczeniowym i nastąpi od nowego okresu rozliczeniowego.

Aktywacja usługi następuje na czas nieokreślonym, aż do jej wyłączenia, czyli raz włączona usługa będzie działać dopóki jej nie wyłączymy.

Regulamin: Rozmowy bez limitu z numerem w dowolnej sieci

źródło: orange

Udostępnij!