8 mln kary dla Play

Operator Play nie dostosował się do wyroku SOKiK z lutego 2012, w którym stwierdzono, że w umowach zawarta była niedozwolona klauzula. Play’owi grozi ponad 8 mln kary – operator złożył odwołanie.

Klauzula została usunięta, ale dopiero po pięciu miesiącach od stwierdzenia nieprawidłowości. Zapis przewidywał, że pismo wysłane na ostatni podany przez abonenta adres – było automatycznie uznawane za doręczone.

W/w klauzula została wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych i od razu powinna zostać wykreślona z wzorców umów operatora. “Mimo prawomocnego wyroku, spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze.” – poinformował UOKiK.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożyła na P4 karę 8.218.537 zł. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przedsiębiorca odwołał się do sądu.

źródło: uokik

Udostępnij!