Bankowość tradycyjna i elektroniczna.

Obecnie pieniądze istnieją głównie w formie elektronicznej. Jest to wyzwanie dla bankowości. Bankowość elektroniczna to wynalazek, o którym jeszcze kilkanaście lat temu nawet byśmy nie pomyśleli.

ZMD to pieniądze wewnętrzne emitowane przez banki komercyjne. Służą do rozliczania transakcji pomiędzy każdą parą agentów w sektorze prywatnym, z wyjątkiem pomiędzy bankierami-bankierami. W tych transakcjach międzybankowych bankierzy muszą korzystać z rezerw – innego rodzaju pieniądza elektronicznego emitowanego przez bank centralny.

Banki płacą odsetki od rachunków oszczędnościowych i depozytów rynku pieniężnego przez długi czas, ale trudnym zadaniem są konta czekowe. Na doskonale konkurencyjnym rynku bankowym oprocentowanie depozytów czekowych powinno być dodatnie i zgodne ze stopą funduszy federalnych.

W ramach konwencjonalnej polityki pieniężnej skonsolidowany rząd kieruje się stawką międzybankową poprzez zryczałtowany podatek od gospodarstw domowych. W systemie płatności elektronicznych istnieje związek między przepływami rezerw i depozytów.