Pierwsza faktura w Orange

Pierwsza faktura za usługi telekomunikacyjne jest bardzo ważnym elementem, na który trzeba się wcześniej przygotować. O ile w salonach przyjęło się mówić o jej wysokości, o tyle robiąc zakupy ofertę w sklepie internetowym możemy nie być świadomi jej wysokości – co może negatywnie wpłynąć na opinię o operatorze.

Mamy tutaj dwa główne przypadki do rozpatrzenia:

  • pierwszy – kiedy kupujemy nową ofertę i nie mamy/nie mieliśmy  jeszcze żadnej oferty abonamentowej/mix na siebie,
  • oraz drugi – kiedy jesteśmy już abonentem sieci i dokupujemy kolejną ofertę.

Siec Orange operuje na okresach rozliczeniowych, których jest dziesięć w ciągu miesiąca. Oznacza to, że zostaniesz przypisany/a do jednego z tych okresów – jeżeli jesteś nowym klientem – do najbliższego. Okresy rozpoczynają się: 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19, 24, 26, 29 dnia miesiąca.

Pierwszy przypadek: kupując nową umowę – liczy się data aktywacji w systemie – nie data zamówienia – np: 16 listopada zostaniemy z wysokim prawdopodobieństwem  przypisani do okresu rozliczeniowego 19-18 każdego miesiąca (choć może być późniejszy). W tym wypadku każda faktura zostanie wystawiona 19 dnia z terminem płatności: 14 dni od wystawienia.

Co znajdzie się na pierwszej fakturze?

Pierwsza faktura będzie zawierała:

  • abonament miesięczny od 19 do 18 dnia miesiąca,
  • opłatę naliczoną proporcjonalne za okres od  aktywacji numeru do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (18-ty),
  • opłatę aktywacyjną.

Abonament to również wszelkie usługi dodatkowe, które zaczynają działać od okresu rozliczeniowego lub od momentu aktywacji. W tym drugim wypadku proporcjonalna opłata za nie również znajdzie się na fakturze.

Drugi przypadek kiedy posiadamy już jaką umowę na siebie – abonament lub internet i dokupujemy nową – pierwsze co musicie wiedzieć – okres rozliczeniowy pozostanie taki sam (z wyjątkiem Neostrady i oferty Orange Open) – nowa umowa zostanie przypisana do istniejącego okresu rozliczeniowego. Będzie wystawiana jedna faktura za wszystkie usługi.

Jeżeli nasz okres rozliczeniowy przypada na 19-go każdego miesiąca, a nowa umowę aktywujemy 1-szego to na fakturze znajdą się:

  • abonament miesięczny od 19 do 18 łącznie za nową i istniejące usługi,
  • abonament naliczony proporcjonalnie od momentu aktywacji, w tym wypadku od 1-go do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w tym wypadku do 18-go,
  • opłatę aktywacyjną.

Opłata proporcjonalna naliczana jest ponieważ już od momentu aktywacji możemy korzystać z usług operatora – dostajemy również proporcjonalny pakiet minut/smsów/internetu.

Kiedy przyjdzie pierwsza faktura – może się okazać, że wzięty pod uwagę jest okres przed aktywacją numeru – nie jest to błąd i wszystko jest prawidłowo naliczone – co znajdziemy w rozliczeniu szczegółowym. Jeżeli nasz okres to 19 -18, aktywowaliśmy 1-go listopada to na fakturze będzie okres 18 październik – 19 listopad – natomiast opłata naliczona będzie od 1-go do 19 listopada.

J.Ś. 2012

Udostępnij!