Rabat 20% na Nokia Lumia za stary telefon

W sklepie internetowym Nokia trwa akcja: Rabat 20% na Nokia Lumia za stary telefon. Każdy kto odda stary telefon (dowolny) w automacie promocyjnym w Warszawie otrzyma 20% rabatu przy zakupie telefonu Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 925.

Automat znajduje się na terenie biblioteki uniwersyteckiej: Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.

nokia-lumia-920 Rabat 20% na Nokia Lumia

Akcja trwa do 30 września 2013.

Wyłączeni a akcji promocyjnej:

  • osoby, które brały udział w organizowaniu Akcji promocyjnej,
  • osoby będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Wykonawcy Akcji promocyjnej bądź Nokia Sales International Oy Spółka Akcyjna Oddział w Polsce siedzibą w Warszawie oraz spółek zależnych tych podmiotów,
  • osoby będące członkami najbliższej rodziny osób wymienionych w podpunktach a. i b., to jest: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia; oraz inne osoby pozostające w bliskiej relacji z osobami wymienionymi w podpunktach a. i b.

źródło: nokia

Jarosław Świerczewski

Udostępnij!